Cookies är aktiverade på den här webbplatsen för att ge dig bästa möjliga webbupplevelse. Du kan konfigurera cookie-inställningarna för att inaktivera cookies. Mer information »

Genom att acceptera alla cookies kommer webbplatsen ihåg de sökningar och val du gör, samt förbättrar funktionaliteten. Med hjälp av cookies samlar vi in information som hjälper oss att utveckla sajten och användarupplevelsen. Cookies tillåter oss att bättre rikta in användarrelevant innehåll. Vissa cookies är tredjepartscookies.

Acceptera alla cookies

Genom detta val så fungerar katalogen som så att de inställningar som görs i katalogen sparas för ditt framtida besök, dock upp till 30 dagar eller tills du själv rensar cookies i din webbläsare. Alla cookies som används för analys stängs av.

Använd endast nödvändiga cookies

KGK:s producentansvar för elektriska- och elektroniska produkter

Elektronik- och elektriskt skrot hör till gruppen farligt avfall och skall omhändertas på ett för miljön och samhälle riktigt sätt.

Återvinning och återanvändning skall följa samhällets återvinningsmål, produkter som är märkta med symbolen överkorsad soptunna får inte hamna i hushållssoporna.

KGK är anslutet till El-Kretsen AB och följer därmed Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. El-Kretsen garanterar en miljösäker hantering med effektiva behandlingssystem och hög kvalitet. Enbart kvalitets- och mijöcertifierade återvinningsföretag anlitas och samtliga insamlade elprodukter förbehandlas enligt särskilda föreskrifter från Naturvårdsverket.


Sollentuna 2009-11-05

Ewa Cristiansson
Miljösamordnare