Cookies är aktiverade på den här webbplatsen för att ge dig bästa möjliga webbupplevelse. Du kan konfigurera cookie-inställningarna för att inaktivera cookies. Mer information »

Jag accepterar cookies!

Om upphovsrätt

KGK har upphovsrätt på allt material som finns på Autokatalogen. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt, om inget annat anges.

Vill du använda något material från Autokatalogen?

Att materialet är föremål för upphovsmannarätt innebär inte att det är förbjudet att använda det, men det kan ske först efter tillstånd från KGK. Kontakta info@kgk.se.
De dokument i form av annonser, bilder, logotyper, monteringsanvisningar som är avsedda för nedladdning kan användas av de personer och företag som enligt avtal med KGK har rätt att göra det.
Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.